#19020challenge
Hệ thống 30 nhiệm vụ chính của chiến dịch
Hệ thống level và quà tặng lên cấp
  • LV.1
  • LV.2 (900 EXP)
  • LV.3 (3600 EXP)
  • LV.4 (6500 EXP)
  • LV.5 (9500 EXP)
  • LV.6 (12700 EXP)
#19020challenge
Hệ thống 30 nhiệm vụ chính của chiến dịch

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!