★★★★★★
Vũ Nguyễn Long Nhật
12100
16x 36
Một newbie trong việc cố gắng sống xanh hơn mỗi ngày và zero waste lifestyle. Hiện mình đang thử thách bản thân là: 100 ngày làm 100 điều có ích cho Trái Đất, được post hằng ngày trên Facebook của mình. Nội dung chia sẻ những bước trở thành một Green ( người sống thân thiện với Môi trường). Không chỉ vậy còn để chia sẻ những công việc mà mình đã làm được cho môi trường. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình: Đầy là album sống xanh của mình: https://www.facebook.com/nhat.vunguyenlong/media_set?set=a.1619007084909533&type=3
9500 EXP
12700 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!