★★★★★★
Hồng Mai
10400
19x 44
Mình tên là Mai. Mình là người rất thích sống tối giản cũng như thích môi trường xanh, sạch, đẹp nên mình mong là sẽ giúp ích gì đó cho môi trường.
9500 EXP
12700 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!