★★★★★★
Vy Heo
6400
5x 74
Sinh viên năm 3 DHY, yêu môi trường, ghét rác thải nhựa
3600 EXP
6500 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!