★★★★★★
Châu Ngà
3800
6x 108
Mình đang là sinh viên năm 3 ngành thiết kế đồ họa, trường đại học kiến trúc HCM
3600 EXP
6500 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!