★★★★★★
Phương Thảo
6800
4x 71
Tôi là một người rất thích các hoạt động ngoại khóa, tập thể. Cá nhân cũng rất có trách nhiệm trong việc BVMT và giảm thiểu rác thải nhựa, nhưng 1 cây làm chẳng nên non, tôi rất vui khi có những phong trào ntn và những chiến dịch truyền thông về tác hại của rác thải nhựa để mọi người đều có ý thức hơn
6500 EXP
9500 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!