★★★★★★
Nguyễn Thị Hải An
11250
11x 41
-Họ tên : Nguyễn Thị Hải An -Ngày / tháng/năm sinh: 22/8/2005 -Quê quán : thôn Thượng ,xã Đức Giang ,huyện Yên Dũng ,tỉnh Bắc Giang - Hiện đang là học sinh tại trường THCS Đức Giang
9500 EXP
12700 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!