★★★★★★
Lê Yến Nhi
7750
2x 63
Chiến binh trộm nhựa mới gia nhập ^^
6500 EXP
9500 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!