★★★★★★
Nguyễn Minh Hiếu
900
2x 247
sinh năm 2k6. Tự thấy bản thân sử dụng khá ít nhựa và cx ít khi xả rác bừa bãi. Sẽ cố gắng hàn thành tốt nhiệm vụ...
900 EXP
3600 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!