★★★★★★
Nguyễn Thành Phúc
600
1x 279
18 tuổi, là nam, vừa thi xong thptqg và không có gì làm
0 EXP
900 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!