★★★★★★
Đức Hải
1200
1x 220
cao 1m70 nặng 52kg. yêu âm nhạc yêu môi trường
900 EXP
3600 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!