★★★★★★
Việt Tiến
12450
7x 34
Đang là học sinh tại trường THPT Lương Thế Vinh
9500 EXP
12700 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!