★★★★★★
Cá Sel
4600
4x 94
Mình tên là Cá Sel, 20 tuổi. Hiện tại mình đang là sinh viên.
3600 EXP
6500 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!