★★★★★★
Đại Vệ
12700
13x 18
Mình là người mới trong cuộc chiến trộm nhựa. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành các thử thách và bảo vệ môi trường của chúng ta. Chúng mình cùng nhau thực hiện nhé
9500 EXP
12700 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!