★★★★★★
Đinh Mai
150
1x 488
Bản chất là lười. Sẽ lười cả lấy túi nilon và lười đi mua các loại chai nước uống
0 EXP
900 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!