★★★★★★
Đông Nguyễn
2300
5x 141
Dễ gần, thân thiện, đang cố gắng hơn phát triển bản thân
900 EXP
3600 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!