★★★★★★
Dương Trí Tường
1500
5x 195
Sinh viên nghành kỹ thuật hóa học trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM Hài hước , nhiệt tình , thích thử thách
900 EXP
3600 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!