★★★★★★
Huỳnh Thị Trúc Ly
2200
2x 155
Cutee đảm đang kéo léo xinh xắn đáng yêu nét na thùy mị
900 EXP
3600 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!