★★★★★★
Khánh Linh
1950
4x 163
1 du học sinh tại Hàn Quốc đang nuôi dưỡng ý thức bảo vệ môi trường nhờ được truyền cảm hứng từ chị Giang Ơi
900 EXP
3600 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!