★★★★★★
Minh Châu
4400
5x 98
Một cô bé dễ thương và rất nhiệt tình bảo vệ môi trường :">
3600 EXP
6500 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!