★★★★★★
Mỹ Lên
7200
3x 67
Hi mọi người! Mình là một đứa khá vui vẻ và đầy năng lượng! Sẽ tham gia hết mình các thử thách trong đây. Cùng nhau cố gắng nhé :*
6500 EXP
9500 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!