★★★★★★
Nguyễn Hồng Phúc
2600
2x 130
Mình là Phúc, là sinh viên năm 1 trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Mình là người vui vẻ, hòa đồng, thích đọc, thích thử và thích đi.
900 EXP
3600 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!