★★★★★★
Nguyễn Huỳnh Công Thụ
1800
4x 170
Mình là 1 học sinh cấp 3 sắp ra trường đến từ Long An
900 EXP
3600 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!