★★★★★★
Nguyễn Huỳnh Hương Nhu
2100
2x 158
yêu môi trường yêu động vật Mình tham gia cuộc chiến này, cố gắng hoàn thành các thử thách này không phải vì mong nhận được các quà tặng của từng thử thách, không phải vì avatar nằm trên top trong BXH. Mà mình tham gia cuộc chiến vì mình muốn cùng các bạn ủng hộ, tuyên truyền tinh thần giảm thiểu rác thải nhựa.
900 EXP
3600 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!