★★★★★★
Nguyễn Minh Đức
400
1x 302
Yêu màu tím ghét sự giả dối :"> Là công chúa yêu môi trường nên cũng biết tổn thương khi môi trường bị hủy hoại.
0 EXP
900 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!