★★★★★★
Nguyễn Ngọc Hân
2900
6x 122
Mình học lớp 12 vừa thi xog . Mình nghĩ mình cần phải làm j đó cho mô trường . Huế thường được pít là một thành phố xanh . Nhưng khi đi ngoài đường hay lên một ngôi chùa nào đó mình lại thấy rất nhiều rác . Vì thế minh muồn tham gia we choie để có thể làm một điều gì đó cho môi trường
900 EXP
3600 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!