★★★★★★
Nguyễn Thùy Dương
4500
3x 96
Vui vẻ, hòa đồng.
3600 EXP
6500 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!