★★★★★★
Nguyễn Thúy Hạnh
5800
7x 78
Sinh viên trường ĐH Kĩ Thuật Y Dược Đà Nẵng
3600 EXP
6500 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!