★★★★★★
Nguyễn Thúy Phượng
4900
5x 86
Mình sinh năm 2001, sống tại Tây Ninh. Sở thích: đọc sách, nghe nhạc, yêu môi trường và thiên nhiên
3600 EXP
6500 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!