★★★★★★
Nguyễn Việt Hoàn
450
1x 294
Mình là Hoàn, sinh viên năm 3 Đại học Kinh Tế - ĐHQGHN. Mình được truyền cảm hứng sống xanh từ chị Giang Ơi từ khoảng 1 năm trước và bây giờ mình đang cố gắng hạn chế hết mức có thể việc xả rác ra môi trường.
0 EXP
900 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!