★★★★★★
Nhật Hạ
200
1x 480
Mình bắt đầu lối sống less waste này từ tháng 10 năm 2018. Mình chuyển hoàn toàn băng vệ sinh nhựa sang loại vải tái sử dụng, đem theo cốc riêng để mua nước, cũng như đem them hộp để mua đồ ăn take away. Rồi tiếp đến là chuyển từ chai xà phòng sang xà bông cục, và rất nhiều sự thay đổi khác nữa.
0 EXP
900 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!