★★★★★★
Phạm Thị Kim Hoa
12700
25x 9
Xin chào băng đảng trộm nhựa, mình là Hoa, 24 tuổi. Hiện là tư vấn viên tại Trung tâm Anh ngữ Apple - Hạ Long - Quảng Ninh Mình tham gia cuộc chiến trộm nhựa với lý do đầu tiên là muốn thử thách sự quyết tâm của bản thân khi theo đuổi lối sống Xanh và lý do thứ hai đó là mình muốn có những trải nghiệm ý nghĩa cho mùa hè 2019. Các bạn có đang trộm nhựa không? Mình sẽ đồng hành với bạn, cùng quyết tâm nào!
9500 EXP
12700 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!