★★★★★★
Phạm Thùy Trang
8800
5x 54
Học sinh lớp 9, mong muốn được bù đắp những tổn hại mà chúng ta đã gây ra cho trái đất
6500 EXP
9500 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!