★★★★★★
Phương Nguyễn
200
1x 436
Năm nay mình 16 tuổi. Luôn có ý thức và tinh thần cao trong việc nói không với rác thải nhựa, đặc biệt là nilon từ bé. Vì gia đình mình giáo dục kĩ về việc rác thải, nhựa, nilon hạn chế sử dụng và tái chế đúng cách. Có thể mọi người tiết kiệm tiền bạc, của cải, nhưng với nhà mình lại tiết kiệm... Bao nilon và chai nhựa, đồ nhựa.
0 EXP
900 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!