★★★★★★
Quang Huy
750
2x 256
Một sinh viên năm nhất của trường Đại học Kinh tế Quốc dân với mong muốn được góp sức cho sự sạch sẽ của môi trường sống.
0 EXP
900 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!