★★★★★★
Sơnn Lâm
1650
7x 185
cứ cái thói gì xấu nhất bựa nhất thì mình có, sống khá tình cảm , rat quan tâm đến vấn đề môi trường :))
900 EXP
3600 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!