★★★★★★
Thu Phương
12700
6x 28
Một người đơn giản, bình thường với mong ước làm đc những điều vĩ đại, phi thường, góp ích cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Ai cũng mong muốn vậy mà, nhưng trước hết cần hoàn thành nhiệm vụ Trộm Nhựa nhỏ nhoi này đã 😍
9500 EXP
12700 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!