★★★★★★
Thủy Nguyễn
400
1x 318
Hướng nội, dễ gần, dễ thương, bla...bla... hì
0 EXP
900 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!