★★★★★★
Tr Ngọc Nhi
3800
11x 107
Hòa đồng, thân thiện , cô gái nhỏ 14 tuổi 🙆
3600 EXP
6500 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!