★★★★★★
Trịnh Nhung
300
1x 367
Em đang là 1 học sinh cấp 2. Và em cảm thấy môi trường đang bị ô nhiễm một cách trầm trọng em muốn tham gia vào hoạt động này để góp phần bảo vệ môi trường.
0 EXP
900 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!