★★★★★★
Yến Nhi
4800
2x 89
Mình mới tham gia hôm nay. Tuy có phần hơi muộn so với mọi người nhưng mình sẽ làm thực hiện thật tốt các thử thách của chương trình 😊😊
3600 EXP
6500 EXP

Chia sẻ liền tay nhận ngay điểm thưởng!

Chúc mừng bạn đã nhận được 100EXP nhờ việc khoe chiến tích lên mạng xã hội

0
Yuppp!